Каде и да се тркалест лежај го држи вратило или тркало при вртење радијална заптивка е неопходна.
Денес Производствениот програм опфаќа скоро 25.000 различни типови стандардни радијални заптивки во сите облици поречни пресеци, од различни материјали и наменети за разноврсни апликации. Распонот на стандардните димензии се движи од внатрешен пресекод 2 mm па се до 8000 mm. Покрај тоа постои можност за изработка на заптивки според цртеж во практично неограничен број на типови и облици.
Производниот програм опфаќа:

  • Радијални заптивки (семеринзи) со мали димензии (отвор до 200 mm)
  • Крупно – габаритни радијални заптивки (отвор над 200 mm)
  • Тенкозидни чаури за репарација на оштетени вратила – Speedi-Sleeve
  • Чаури за репарација на оштетени вратила со поголем пречник (преку 200mm) - Wear Sleeve
  • V-ринг заптивки
  • O-ринг заптивки
  • Хидраулични заптивки