Историјата на фирмата Алс-Б почнува од 1991 година кога е основана. Од самиот почеток основна дејност ни е трговија со лежишта, семеринзи, ланци, ланчаници, запчаници, ремени, мерни инструменти, спојки и масти. Алс-Б ги одбра брендовите СКФ, Којо, ФАГ, Тимкен, КГ како најголеми и најквалитетени производители на лежишта. Нашата посветеност за задоволување на потребите на нашите клиенти и квалитетниот стручен кадар го прави Алс-Б лидер во својата бранша. Постојано ориентирани кон развојнатa компонента, нашите активности во секојдневното работење ги ориентираме на препознавање на предизвиците што пред нас ги поставува пазарот, насочувајќи ги од таму кон понатамошен развој на фирмата, се со цел за што поквалитетно и поефикасно одговарање на потребите на нашите ценети купувачи.

Малите нешта кои што живот значат, лагерите... Нема движење без нив, нема индустрија, нема сообраќај, нема ...